Перейти к публикации
Форум химиков на XuMuK.ru

igor950616

Пользователи
  • Публикации

    1
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Репутация

0
  1. Помогите пожалуйста мне для зачета очень НУЖНО.........................................! ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 1.Надлишком соляної кислоти подіяли на розчини Са(ОН)2 і АlОНСl2. Написати рівняння цих реакцій і визначити молярні маси еквівалентів продуктів реакцій. 2.Чи може бути на атома: р7 - або d12 - електронів? Чому? Скласти електронну формулу атома з порядковим номером 22 і показати його валентні електрони. 3.Які солі називаються середніми? Наведіть приклади їх одержання. 4.Скільки необхідно взяти глюкози С6Н12О6 щоб приготувати 200 мл 0,5 молярного її розчину? 5.У скільки разів концентрація гідроксид-іонів у розчині з рН=12 більша, ніж концентрація іонів водню? 6.Скласти рівняння реакцій, що відбуваються в розчинах, в молекулярному та іонному виді між: а) Na3PO4 і CaCl2; б) K2CO3 і BaCl2. 7.Які з солей NaCl, Na2S, CoCl2 підлягають гідролізу? Скласти рівняння гідролізу відповідних солей в молекулярному та іонному виді. Яке значення рН мають розчини цих солей? 8.Яка сполука кремнію утворюється при розчиненні його в NaOH? Скласти молекулярні і іонні рівняння реакцій 9.Скласти електронну формулу атома марганцю, виходячи з якої визначити його валентні можливості. 10.Скільки будівельного гіпсу CaSO4•0,5H2O можна добути з 525 кг CaSO4•2H2O який містить 7% домішок?
×
×
  • Создать...