Перейти к публикации
Форум химиков на XuMuK.ru

Кот Самурай

Пользователи
 • Публикации

  10
 • Зарегистрирован

 • Посещение

Сообщения, опубликованные пользователем Кот Самурай

 1. Вы программист? Какие языки программирования вы знаете?

  Я могу немного программировать на Delphi 7.

   

   

  H Водород

  He Гелий

  Li Литий

  Be Бериллий

  B Бор

  С Углерод

  N Азот

  О Кислород

  F Фтор

  Ne Неон

  Na Натрий

  Mg Магний

  Al Алюминий

  Si Кремний

  P Фосфор

  S Сера

  Cl Хлор

  Ar Аргон

  К Калий

  Ca Кальций

  Sc Скандий

  Ti Титан

  V Ванадий

  Cr Хром

  Mn Марганец

  Fe Железо

  Со Кобальт

  Ni Никель

  Cu Медь

  Zn Цинк

  Ga Галлий

  Ge Германий

  As Мышьяк

  Se Селен

  Br Бром

  Kr Криптон

  Rb Рубидий

  Sr Стронций

  Y Иттрий

  Zr Цирконий

  Nb Ниобий

  Mo Молибден

  Tc Технеций

  Ru Рутений

  Rh Родий

  Pd Палладий

  Ag Серебро

  Cd Кадмий

  In Индий

  Sn Олово

  Sb Сурьма

  Те Теллур

  I Йод

  Xe Ксенон

  Cs Цезий

  Ba Барий

  La Лантан

  Ce Церий

  Pr Празеодим

  Nd Неодим

  Pm Прометий

  Sm Самарий

  Eu Европий

  Gd Гадолиний

  Tb Тербий

  Dy Диспрозий

  Ho Гольмий

  Er Эрбий

  Tm Тулий

  Yb Иттербий

  Lu Лютеций

  Hf Гафний

  Ta Тантал

  W Вольфрам

  Re Рений

  Os Осмий

  Ir Иридий

  Pt Платина

  Au Золото

  Hg Ртуть

  Tl Таллий

  Pb Свинец

  Bi Висмут

  Po Полоний

  At Астат

  Rn Радон

  Fr Франций

  Ra Радий

  Ac Актиний

  Th Торий

  Pa Протактиний

  U Уран

  Np Нептуний

  Pu Плутоний

  Am Америций

  Cm Кюрий

  Bk Берклий

  Cf Калифорний

  Es Эйнштейний

  Fm Фермий

  Md Менделевий

  No Нобелий

  Lr Лоуренсий

  Rf Резерфордий

  Db Дубний

  Sg Сиборгий

  Bh Борий

  Hs Хассий

  Mt Мейтнерий

  Ds Дармштадтий

  Rg Ренгений

  Cn Коперниций

  Uut Унунтрий

  Uuq Унунквадий

  Uup Унунпентий

  Uuh Унунгексий

  Uus Унунсептий

  Uuo Унуноктий

  Uuе Унуненний

  Ubn Унбинилий

  Ubu Унбиуний

  Ubb Унбибий

  Ubt Унбитрий

  Ubq Унбиквадий

  Ubp Унбипентий

  Ubn Унбигексий

  AgBr бромид серебра(I)

  AgBrO3 бромат серебра

  AgCN цианид серебра

  AgC2H3O2 ацетат серебра

  AgCl хлорид серебра(I)

  AgCl3Cu2 трихлорид серебра-меди

  AgClO3 хлорат серебра

  AgClO4 перхлорат серебра

  AgF фторид серебра(I)

  AgF2 дифторид серебра

  AgI иодид серебра(I)

  AgIO3 иодат серебра

  AgMnO4 перманганат серебра

  AgN3 азид серебра

  AgNO3 нитрат серебра(I)

  AgO оксид серебра(I)

  AgONC фульминат серебра

  AgSNC тиоцианат серебра

  Ag2C2 ацетиленид серебра

  Ag2CO3 карбонат серебра(I)

  Ag2C2O4 оксалат серебра

  Ag2Cl2 дихлорид серебра(II)

  Ag2CrO4 хромат(VI) серебра(I)

  Ag2Cr2O7 дихромат серебра(I)

  Ag2F субфторид серебра

  Ag2MoO4 молибдат серебра

  Ag2O оксид серебра(I)

  Ag2S сульфид серебра(I)

  Ag2SO4 сульфат серебра

  Ag2SeO3 селенит серебра

  Ag2SeO4 селенат серебра

  Ag2Te теллурид серебра(I)

  Ag3Br2 дибромид серебра

  Ag3Br3 трибромид серебра(III)

  Ag3Cl3 трихлорид серебра(III)

  Ag3I3 трииодид серебра(III)

  Ag3PO4 ортофосфат серебра

  AlBO оксоборид алюминия

  AlBO2 борат алюминия

  AlBr монобромид алюминия

  AlBr3 трибромид алюминия

  AlCl монохлорид алюминия

  AlClF фторид-хлорид алюминия

  AlClF2 дифторид-хлорид алюминия

  AlClO оксохлорид алюминия

  AlCl2 хлористый алюминий

  AlCl2F фторид-дихлорид алюминия

  AlCl3 трихлорид алюминия

  AlCl4Cs тетрахлороалюминат цезия

  AlCl4K тетрахлороалюминат калия

  AlCl4Na тетрахлороалюминат натрия

  AlCl4Rb тетрахлороалюминат рубидия

  AlCl6K3 гексахлороалюминат калия

  AlCl6Na3 гексахлороалюминат натрия

  AlF монофторид алюминия

  AlFO оксофторид алюминия

  AlF2 дифторид алюминия

  AlF2O дифтороксид алюминия

  AlF3 трифторид алюминия

  AlF4K тетрафтороалюминат калия

  AlF4Li тетрафтороалюминат лития

  AlF6K3 гексафтороалюминат калия

  AlF6Li3 гексафтороалюминат лития

  AlF6Na3 гексафтороалюминат натрия(криолит)

  AlGaInP фосфид алюминия-галлия-индия

  Al(OH)3 гидроксид алюминия

  AlI моноиодид алюминия

  AlI3 трииодид алюминия

  AlLiO2 алюминат лития

  AlN нитрид алюминия

  Al(NO3)3 нитрат алюминия

  AlNaO2 алюминат натрия

  AlO монооксид алюминия

  AlOSi оксид алюминия-кремния

  AlO2 окись алюминия

  AlP фосфид алюминия

  Al2S3 сульфид алюминия

  AlTe монотеллурид алюминия

  AlTe2 дителлурид алюминия

  Al2BeO4 оксид бериллия-алюминия

  Al2Br6 гексабромид диалюминия

  Al2Cl9K3 хлорид алюминия-калия

  Al2CoO4 оксид кобальта(II)-алюминия(cobalt blue)

  Al2F6 гексафторид диалюминия

  Al2I6 гексаиодид диалюминия

  Al2MgO4 оксид алюминия-магния

  Al2O оксид алюминия(I)

  Al2O2 оксид алюминия(II)

  Al2O3 оксид алюминия

  Al2O5Si силикат алюминия

  Al2O5Si силикат алюминия

  Al2O5Si андалузит

  Al2O7Si2 силикат алюминия

  Al2S сульфид алюминия(I)

  Al2S3 сульфид алюминия

  Al2Se селенид алюминия(I)

  Al2Te теллурид алюминия(I)

  Al3F14Na5 хиолит

  Al4C3 карбид алюминия

  Al6BeO10 оксид бериллия-алюминия

  Al6O13Si2 муллит

  ArClF фторид-хлорид аргона

  ArClH гидрид-хлорид аргона

  ArFH гидрид-фторид аргона

  AsBrO оксобромид мышьяка(III)

  AsBr3 трибромид мышьяка

  AsClO оксохлорид мышьяка(III)

  AsCl3 трихлорид мышьяка

  AsCl3O оксохлорид мышьяка(V)

  AsCl4F фторид-тетрахлорид мышьяка

  AsF3 фторид мышьяка(III)

  AsF5 фторид мышьяка(V)

  AsH3 арсин

  AsI3 иодид мышьяка (III)

  AsO монооксид мышьяка

  AsO2 диоксид мышьяка

  AsP фосфид мышьяка(III)

  AsP3 трифосфид мышьяка

  AsTl арсенид таллия

  As2I4 тетраиодид димышьяка

  As2O3 оксид мышьяка(III)

  As2P2 дифосфид димышьяка

  As2O5 оксид мышьяка(V)

  As2S4 тетрасульфид димышьяка

  As2S5 сульфид мышьяка(V)

  As2Se селенид мышьяка(I)

  As2Se3 селенид мышьяка(III)

  As2Se5 селенид мышьяка(V)

  As3O4 тетраоксид тримышьяка

  As3P Фосфид мышьяка(III)

  As4O3 Триоксид тетрамышьяка

  As4O5 Пентоксид тетрамышьяка

  As4S3 Трисульфид тетрамышьяка

  As4S4 Тетрасульфид тетрамышьяка

  AuBO Оксид-борид золота

  AuBr бромид золота(I)

  AuBr3 бромид золота(III)

  AuCN цианид золота(I)

  AuCl хлорид золота(I)

  AuCl3 хлорид золота(III)

  AuF3 фторид золота(III)

  AuI иодид золота(I)

  AuI3 иодид золота(III)

  Au(OH)3 гидроксид золота(III)

  AuTe Теллурид золота

  Au2O3 оксид золота(III)

  Au2S сульфид золота(I)

  Au2S3 сульфид золота(III)

  Au2(SeO4)3 селенат золота(III)

  Au2Se3 селенид золота(III)

  BAs арсенид бора

  BAsO4 арсенат бора

  BBr3 бромид бора

  BCl3 хлорид бора

  BF3 трифторид бора

  BI3 иодид бора

  BN нитрид бора

  B(OH)3 борная кислота

  BP фосфид бора

  BPO4 ортофосфат бора

  B2Cl4 хлорид бора

  B2F4 фторид бора

  B2H6 диборан

  B2O3 оксид бора

  B2S3 сульфид бора

  B3N3H6 боразол

  B4C карбид бора

  Ba(AlO2)2 алюминат бария

  Ba(AsO3)2 арсенит бария

  Ba(AsO4)2 арсенат бария

  BaB6 гексаборид бария

  Ba(BrO3)2·H2O моногидрат бромата бария

  Ba(BrO3)2·2H2O дигидрат бромата бария

  BaBr2 бромид бария

  Ba(CHO2)2 формиат бария

  Ba(CN)2 цианид бария

  Ba(C2H3O2)2 ацетат бария

  BaC2O4 оксалат бария

  BaC4 карбид бария

  BaCO3 карбонат бария

  витерит 513-77-9

  Ba(ClO4)2 перхлорат бария

  BaCl2 хлорид бария

  BaCrO4 хромат бария

  BaF2 фторид бария

  BaFeSi4O10 гиллеспит

  BaHgI4 тетраиодомеркурат бария

  BaI2 иодид бария

  BaK2(CrO4)2 хромат бария-калия

  BaMnO4 манганат бария

  Ba(MnO4)2 перманганат бария

  BaMoO4 молибдат бария

  BaN6 азид бария

  Ba(NO2)2 нитрит бария

  Ba(NO3)2 нитрат бария

  Ba(NbO3)2 ниобат бария

  BaNb2O6 метаниобат бария

  BaO оксид бария

  Ba(OH)2 гидроксид бария

  BaO2 пероксид бария

  Ba(PO3)2 метафосфат бария

  BaS сульфид бария

  Ba(SCN)2 тиоцианат бария

  BaS2O3 тиосульфат бария

  BaSiF6 гексафторосиликат бария

  BaSO3 сульфит бария

  BaSO4 сульфат бария барит

  BaSe селенид бария

  BaSeO3 селенит бария

  BaSeO4 селенат бария

  BaSiO3 метасиликат бария

  BaSi2 силицид бария

  BaSi2O5 дисиликат бария

  BaSn3 станнат бария

  BaTeO3 теллурит бария

  BaTeO4·3H2O тригидрат теллурата бария

  BaTiO3 титанат бария

  BaU2O7 оксид урана-бария

  BaWO4 вольфрамат бария

  BaZrO3 цирконат бария

  Ba2Na(NbO3)5 ниобат дибария-натрия

  Ba2P2O7 пирофосфат бария

  Ba2V2O7 пированадат бария

  Ba2XeO6 перксенат бария

  Ba3(CrO4)2 хромат(V) бария

  Ba3N2 нитрид бария

  Ba3(PO4)2 ортофосфат бария

  Ba3(VO4)2 ортованадат бария

  BeB2 борид бериллия

  Be(BH4)2 боргидрид бериллия

  BeBr2 бромид бериллия

  Be(CHO2)2 формиат бериллия

  Be(C2H3O2)2 ацетат бериллия

  Be(C5H7O2)2 ацетилацетонат бериллия

  BeCl2 хлорид бериллия

  BeF2 фторид бериллия

  BeI2 иодид бериллия

  BeO оксид берилллия бромеллит

  Be(OH)2 гидроксид бериллия

  BeS сульфид бериллия

  BeSO4 сульфат бериллия

  Be2C карбид бериллия

  Be3N2 нитрид бериллия

  BiBO3 борат висмута(III)

  BiBr3 бромид висмута(III)

  Bi(C2H3O2)3 ацетат висмута(III)

  BiC6H5O7 цитрат висмута(III)

  BiCl3 хлорид висмута(III)

  BiF3 фторид висмута(III)

  BiI3 иодид висмута(III)

  Bi(NO3)3·5H2O пентагидрат нитрата висмута(III)

  BiOCl оксохлорид висмута(III)

  BiOI оксоиодид висмута(III)

  (BiO)2CO3 карбонат висмутила

  BiPO4 ортофосфат висмута(III)

  Bi(VO3)5 метаванадат висмута(III)

  Bi2Se3 селенид висмута(III)

  Bi2(MoO4)3 молибдат висмута(III)

  Bi2O3 оксид висмута(III)

  Bi2S3 сульфид висмута(III)

  Bi2Se3 селенид висмута(III)

  Bi2Te3 теллурид висмута(III) теллуровисмутит

  Bi2(WO4)3 ортовольфрамат висмута(III)

  BrCl хлорид брома

  BrO3? бромат

  Br2 бром

  CCl2F2 дифтордихлорметан фреон-12

  CCl4 тетрахлорид углерода тетрахлорметан

  CFCl3 фтортрихлорметан фреон-11

  CFCl2CF2Cl 1,1,2 — трифтортрихлорэтан, Фреон (хлорфторуглероды)

  CHCl3 хлороформ трихлорметан трихлорид метила

  CHO2? формиат

  CH2CHCHCH2 1,3-бутадиен

  CH2CO кетен

  CH2ClCOOH хлоруксусная кислота

  CH2Cl2 дихлорметан

  CH2O формальдегид

  CH2OHCH2OH этиленгликоль

  CH3CCH пропин

  CH3CHCHCH3 2-бутен

  CH3CHCH2 пропен

  CH3CHO ацетальдегид

  CH3CH2Br бромэтан

  CH3CH2CH2CH2OH бутанол-1

  CH3CH2CH2OH пропанол-1

  CH3CH2CONH2 пропанамид

  CH3CH2COOH пропионовая кислота

  CH3CH2OCH2CH3 диэтиловый эфир этоксиэтан

  CH3CH2OH этанол

  CH3(CH2)16COOH стеариновая кислота

  CH3COCH3 ацетон

  CH3COCl ацетилхлорид

  CH3CONH2 ацетамид

  CH3COO? ацетат

  CH3COOCHCH2 винилацетат

  CH3COOCH2C6H5 бензилацетат

  CH3COO(CH2)2CH(CH3)2 изоамилацетат

  CH3COOH уксусная кислота этановая кислота

  CH3Cl хлорметан метилхлорид

  CH3I иодметан метилиодид

  CH3OCH3 диметиловый эфир

  CH3OH метанол

  CH3SCH3 диметилсульфид DMS

  CH3SH метилмеркаптан

  (CH3)2CHOH изопропиловый спирт пропанол-2 изопропанол

  (CH3)2CO ацетон

  (CH3)2C2O4 диметилоксалат

  (CH3)2NNH2 диметилгидразин

  (CH3)2S+CH2CH2COO? диметилсульфониопропионат DMSP

  (CH3)3CCl трет-бутилхлорид

  (CH3)3COH трет-бутиловый спирт

  (CH3)3COOC(CH3)3 ди-трет-бутилпероксид DTBP

  CH4 метан природный газ

  CN? цианид

  C(NH2)3NO3 нитрат гуанидиния

  CNO? цианат

  CO монооксид углерода угарный газ

  COCl2 фосген

  CO2 диоксид углерода

  CO32? карбонат

  CS2 сероуглерод

  C2F4 Тетрафторэтилен

  C2H2 ацетилен

  C2H3Cl винилхлорид

  C2H3O2? ацетат

  C2H4 этилен

  C2H4Cl2 дихлорэтилен

  C2H4O2 уксусная кислота

  C2H5Br бромэтан

  C2H5NH2 этиламин

  C2H5NO2 глицин Gly

  C2H5O? этилат

  C2H5OH этанол этиловый спирт

  (C2H5)2NH диэтиламин

  C2H6 этан

  C2H6OS диметилсульфоксид DMSO

  C2O42? оксалат

  C3H3O4? малонат

  C3H5(NO3)3 нитроглицерин

  C3H6 циклопропан пропилен

  C3H7NO2 аланин Ala

  C3H7NO2S цистеин Cys

  C3H7NO3 серин Ser

  C3H8 пропан

  C3H8O пропанол-1 пропанол-2

  C3N3(OH)3 циануровая кислота

  C3N12 циануровый триазид

  C4H7BrO2 2-броммасляная кислота 4-броммасляная кислота ?-бромизомасляная кислота

  этилбромацетат

  C4H7NO4 аспарагиновая кислота Asp

  C4H8 циклобутан

  C4H8N2O3 аспарагин Asn

  C4H8O тетрагидрофуран THF

  C4H9NO3 треонин Thr

  C4H9OH бутиловый спирт

  C4H10 бутан 2-метилпропан

  C4H10O диэтиловый эфир

  C5H4NCOOH никотиновая кислота

  C5H5? циклопентадиенил-анион

  C5H5N пиридин

  C5H9NO2 пролин Pro

  C5H9NO4 глутаминовая кислота Glu

  C5H10 циклопентан

  C5H10N2O3 глутамин Gln

  C5H10O4 дезоксирибоза

  C5H11NO2 валин Val

  C5H11NO2S метионин Met

  C5H12 пентан

  C6F5COOH пентафторбензойная кислота

  C6H4O2 ортобензохинон парабензохинон хинон

  C6H5CHO бензальдегид

  C6H5CH2OH бензиловый спирт

  C6H5COCl бензоилхлорид

  C6H5COO? бензоат

  C6H5COOH бензойная кислота

  C6H5OH фенол

  C6H5O73? цитрат

  (C6H5)4Ge тетрафенилгерман

  C6H6 бензол

  C6H6O2 (бензенодиолы) пирокатехин гидрохинон резорцин

  C6H8O7 лимонная кислота

  C6H9N3O2 гистидин His

  C6H10O3 4-ацетилмасляная кислота глиоксилат бутила ацетоацетат этила 2-гидроксипропилакрилат пантолактон пропиловый пируват

  C6H12 циклогексан

  C6H12O6 фруктоза глюкоза

  C6H13NO N-этилморфолин

  C6H13NO2 изолейцин Ile лейцин Leu

  C6H14 гексан

  C6H14N2O2 лизин Lys

  C6H14N4O2 аргинин Arg

  C7H8 толуол

  C7H16 гептан

  C8H8 кубан

  C8H9NO2 ацетоаминофен

  C8H18 октан

  C9H8O4 ацетилсалициловая кислота аспирин

  C9H11NO2 фенилаланин Phe

  C9H11NO3 тирозин Tyr

  C9H20 нонан

  C10H8 нафталин

  C10H8 азулен

  C10H15ON эфедрин

  C10H16O камфора

  C10H22 декан

  C11H12N2O2 триптофан Trp

  C11H24 ундекан

  C12H10 бифенил

  C12H22O11 мальтоза сахароза

  C12H26 додекан

  C13H10O бензофенон

  C13H12O ?-ионон, бетаионон

  C13H28 тридекан

  C14H10 антрацен

  C14H18N2O5 аспартам

  C14H30 тетрадекан

  C15H32 пентадекан

  C16H34 гексадекан

  C17H36 гептадекан

  C18H32O2 линолевая кислота

  C18H36O2 стеариновая кислота

  C18H38 октадекан

  C19H40 нонадекан

  C20H24O2N2 хинин

  C20H42 эйкозан

   

   

 2. ККИ это в смысле карточные игры?

   

  Да коллекционная карточная игра сокращена ККИ.   

   

  А сколько всего вы их знаете?   

   

  Много сразу все не скажу. Самые известные: Hearthstone, Magic The Gathering, Gwent, HEX Shards of Fate.

   

  100 это не мало ли?

   

  Да наверно мало. Главное с начало проверить. Вообще всего нужно только 350 примерно. Это мало по с ранению с Magic The Gathering где их 2500.

   

  Вы будите сами все программировать?

   

   

  Хотя и не хочется но получается что так. Больше из тех кто умеет некто не захочет. А учить кого то это еще дольше.

   

  Сколько вы будите делать игру?

   

  Полностью до конца думаю 5 лет.

   

  А игра будит для браузера или надо будит устанавливать?

   

  Лучше для браузера так будит удобнее.

   

  А какие будут карты на вид?

   

  Думаю их стоит будит сделать на основе карт из других игр.

   

  А анимация при ходе будет?

   

   

  Да анимация химической реакции будит.

   

  А что будет продаваться за деньги?

   

  Все карты можно будит достать игровым путем. Только чтобы были деньги платить за сервер. Будут продаваться аватарки, смайлики, темы и прочая не как не связанная с игрой мелочь.

   

  А чат в игре будет?

   

   

  Да это можно сделать.

   

  А карты продавать другим игрокам можно будет?

   

  Да но не все.

   

  А игроки смогут создавать кланы или что то такое?

   

  Да и там можно будит получить карты.

 3. Это будит очень сложно сделать!

   

   

  -あなたはそれが困難見つけた場合 - あなたは正しい方向に向かっている. Перевод: -Если вы столкнулись с трудностями, - вы движетесь в правильном направлении.

   

  Вы хотите сказать что можно составлять любую колоду из 30 карт это прямо как в Hearthstone?

   

   

  Да как в Hearthstone а вообще я многие ККИ изучал.

   

  А сколько всего будит карт в игре?

   

   

  С начало наверно 100 а потом еще буду добавлять.

 4. У меня вопрос а игра будит онлайн или на бумаги?

  Онлайн единственный вариант потому что обращаться за печатью будит очень дорога! Если кому то нужно то я конечно сделаю файлы для печати карт на принтере. Нужно будит хорошо подумать над выбором языка программирования и сервером. Может у кого то есть мысли по этому поводу?

 5. Прикинуть надо. 

   

  Авось набигуд ещё креаклы, погодить бы :)

  Например можно так: Есть два игрока каждый собирает себе колоду на выбор из списка неорганических веществ. В ней должно быть 30 карт. Побеждает тот кто сделает больше химических реакций. При старте в руку дается 5 случайных карт. Кто первый ходит выбирается случайно. Игрок должен обязательно ставить хотя бы одну карту на стол каждый ход. Каждый ход в руке игрока появляется 5 случайных карт. Пока не останется всего 5 карт или меньше. Когда у одного из игроков заканчиваются карты заканчивается игра. После того как карта поставлена на стол она будит стоять там пока не поставят карту от которой с ней начнется химическая реакция. Можно ставить и все 5 карт сразу для большого количества химических реакций если нужно. За каждую химическую реакцию тому кто начал ее поставив карту дает одно очко. Побеждает тот кто сделал больше химических реакций и у него больше очков. Базой будит служить книга: Неорганическая химия в реакциях. Справочник Лидин, Молочко, Андреева.     

 6. Богатая идея!

   

   

  очень!  

   

  Органической химиею заморачиваться не будем - там чёрт ногу сломит, ограничимся неорганической.

   

   

  согласен

   

  Колода из 92 карт - это понятно. Копировать известные игры глупо - с таким же успехом можно и голыми бабами играть, игры надо придумать полностью с нуля.

   

   

  И какие будут идеи?

 7. Здравствуйте уважаемые химики! Я решил воплотить в жизнь свою мечту многих лет. Создать карточную игру по химии. Естественно это будит очень сложно. Я очень надеюсь на вашу помощь, идеи и советы. Пока что я думаю над тем какие должны быть правила? Придумать полностью свои правила или взять из другой уже готовой игры? 

×
×
 • Создать...
Яндекс.Метрика