Перейти к публикации
Форум химиков на XuMuK.ru

аналитическая химия


violetta13

Рекомендованные сообщения

І. Який із вказаних реагентів використовується для виявлення іона нікеля?

1. Вісмутат натрія в кислому середовищі.

2. Роданід амонію.

3. Диметилгліоксим.

4. Гексацианоферрат (ІІ) калія.

5. Гексацианоферрат (ІІІ) калія.

ІІ. Які з перелічених реагентів і при яких умовах використовують для розподілу ІІ

та ІІІ аналітичних груп катіонів?

1. Сірководень при рН = 0,5.

2. Сірководень при рН = 9,2.

3. Сульфід амонію при рН = 9,2.

4. Ці групи не можна розділити, оскільки вони осаджуються разом.

5. Карбонат амонію при рН = 9,2

ІІІ. Які з наведених реагентів використовуються для виявлення сульфіт іону?

1. Дифеніламін.

2. Хлорид барію в кислому середовищі.

3. Нітрат срібла в 2М розчині азотної кислоти.

4. Йодокрахмальний розчин.

5. Розчин перманганата калію в кислому середовищі.

ІV. Які з перелічених аніонів осаджуються, якщо суміш обробити розчином

нітрату срібла в присутності 2М азотної кислоти?

1. Нітрат. 2. Хлорид. 3. Йодид.

4. Сульфат. 5. Карбонат.

V. Дією яких реагентів можна розділити іони барія і магнія?

1. Na2CO3.

2. (NH4)2CO3 в присутності NH 4OH i NH4Cl.

3. Na2HPO4.

4. Na2HPO4 в присутності NH4OH i NH4HCl.

5. K2Cr2O7.

VI. Які іони заважають виявленню карбонат - іона реакцією помутніння

вапнякової чи баритової води?

1. Йодид. 2. Сульфіт. 3. Сульфат.

4. Фосфат. 5. Нітрит.

2

VIІ. Напишіть в іонному вигляді рівняння реакції взаємодії йодид - іона з

хлорною водою. Знайдіть суму коефіцієнтів.

1. 6. 2. 4. 3. 8. 4. 10. 5. 12.

VIІІ. Отримали осади сульфідів нікеля і марганця (ІІ). Який із перелічених

реагентів може розчинити сульфід марганця, залишивши в осаді нікель?

1. Соляна кислота.

2. Азотна кислота.

3. Суміш соляної та азотної кислот.

4. Гідроксид амонію.

5. Соляна кислота в присутності пероксида водню.

ІХ. Аналізу піддавали кристалічну сіль, розчинну у воді. При цьому :

а) соляна кислота і сірководень в потрібних умовах не дали осаду. При дії

сульфіда амонія в присутності амонійно буферної суміші випав осад

тілесного кольору;

б) в процесі відкриття аніону при додаванні нітрата срібла в середовищі 2М

азотної кислоти з'явився білий осад;

в) реакція з хлорною водою була негативна.

Яку сіль піддавали аналізу?

1. Йодид марганцю.

2. Хлорид марганцю.

3. Хлорид нікелю.

4. Нітрат кобальту.

5. Сульфіт марганцю.

Х. При дії карбоната амонія у лужному середовищі на розчин солі металу випав

білий осад. При дії соляної кислоти на цей же розчин виділився білий осад,

розчинний в гарячій воді. Додавання біхромата калія призвело до утворення

осаду, розчинного у лузі. Який катіон знаходиться у розчині?

1. Барій. 2. Магній. 3. Свинець.

4. Кальцій. 5. Срібло.

Білет № 6

І. Напишіть рівняння реакції взаємодії іона кобальта (ІІ) з роданід - іоном. Чому

дорівнює сума коефіцієнтів рівняння?

1. 4. 2. 6. 3. 9. 4. 3. 5. 8.

ІІ. Які умови необхідні для виявлення іона натрія дигідроантимонатом калія?

1. Нейтральне середовище; 2. Кисле середовище; 3. Лужне середовище;

4. Концентрований розчин солі натрія; 5. Розбавлений розчин солі натрія;

6. Нагрівання.

ІІІ. За допомогою якого реагента можно розділити ІІІ і ІV аналітичні групи

катіонів?

1. Карбонат амонія в лужному середовищі; 2. Сульфід амонія в лужному

середовищі; 3. Сірководень в кислому середовищі; 4. Сірководень в

лужному середовищі; 5. Сульфід натрія в лужному середовищі.

ІV. Чим відрізняється аналіз аніонів від аналіза катіонів?

1. Виявлення багатьох аніонів частіше всього проводять дрібним способом.

2. При аналізі аніонів групові реагенти застосовують звичайно не для

розділення груп, а в основному, щоб встановити їх наявність чи відсутність.

3. Групові реагенти для аналіза катіонів використовують не тільки для

знаходження груп, але і для їх розділу.

4. Аналіз катіонів не відрізняється від аналіза аніонів.

5. Аналіз катіонів проводять систематичним шляхом на відміну від аналіза

аніонів.

6. Групові реагенти аніонів використовують в основному для розділення груп.

V. Напишіть в іонному вигляді рівняння реакції взаємодії сульфіт - іона з

розчином йода. Чому дорівнює сума коефіцієнтів рівняння?

1. 4. 2. 8. 3. 10. 4. 5. 5. 3.

VІ. Для виявлення марганця (ІІ) використовують вісмутат натрія. Чи додають ще

якийсь реагент і з якою метою?

1. Використовують тільки вісмутат натрія; 2. Додають луг для створення

лужного середовища; 3. Додають азотну кислоту для окиснення марганця; 4.

Додають азотну кислоту для відновлення вісмутата натрія; 5. V. Напишіть в іонному вигляді рівняння реакції взаємодії сульфіт - іона з

розчином йода. Чому дорівнює сума коефіцієнтів рівняння?

1. 4. 2. 8. 3. 10. 4. 5. 5. 3.

VІІІ. Як можна відрізнити нітрит - іон від нітрат - іона?

1. Подіяти кислотою.

2. Подіяти йодидом калія в присутності розведеної мінеральної кислоти.

3. Подіяти перманганотом калія в кислому середовищі.

4. Подіяти дифеніламіном.

5. Подіяти розчином йода, забарвленим крахмалом в синій колір.

VІ. Для виявлення марганця (ІІ) використовують вісмутат натрія. Чи додають ще

якийсь реагент і з якою метою?

1. Використовують тільки вісмутат натрія; 2. Додають луг для створення

лужного середовища; 3. Додають азотну кислоту для окиснення марганця; 4.

Додають азотну кислоту для відновлення вісмутата натрія; 5. Додають

азотну кислоту для створення кислого середовища.

VІІ. Які статистичні правила розчинності солей у воді (без врахування винятків)?

2

1. Солі слабких кислот розчинні у воді; 2. Солі слабких кислот не розчинні у

воді; 3. Солі сильних кислот не розчинні у воді; 4. Солі сильних кислот

розчинні у воді; 5. Солі калія, натрія, амонія розчинні у воді.

ІХ. Аналізу піддали безбарвну кристалічну сіль, розчинну у воді. При цьому :

а) групові реагенти на V, IV, III групи катіонів в потрібних умовах осадів не

дали;

б) при дії біхромата калія в присутності ацетата натрія виділення осадів не

спостерігали;

в) при дії карбоната амонія в присутності амонійного буфера випав білий осад;

г) в процесі відкриття аніона при додаванні нітрата срібла в середовищі 2М

азотної кислоти з'явився білий осад, який розчинявся повністю в розчині

аміака.

Яку сіль піддали аналізу?

1. Хлорид свинця. 2. Хлорид барія. 3. Хлорид кальція.

4. Хлорид калія. 5. Йодид свинця.

Х. З окремими порціями аналізуємого на вміст аніонів розчину провели наступні

досліди :

а) додали розчин нітрата срібла в 2М азотній кислоті, виділення осаду не

спостерігали;

б) додали хлорид барія в нейтральному середовищі, випав білий осад, який

розчинився в кислотах з виділенням газу без кольору та запаху;

в) додали розчин молібденової рідини, випав жовтий осад;

г) газ, що виділявся викликав помутніння вапнякової води, але не знебарвлював

йодокрахмальний розчин;

д) подіяли йодидом калія в кислому середовищі в присутності бензола, ніяких

змін при цьому не було.

Які аніони могли бути присутніми в задачі?

1. Фосфат і карбонат.

2. Сульфіт і фосфат.

3. Сульфат, фосфат, карбонат.

4. Нітрит і сільфіт.

5. Нітрит і карбонат.

Ссылка на сообщение

Архивировано

Эта тема находится в архиве и закрыта для публикации сообщений.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×
×
  • Создать...
Яндекс.Метрика