Группа компаний UED. Поставка и продажа лабораторного, технологического и аналитического оборудования Перейти к содержанию
Форум химиков на XuMuK.ru

Леся20

Пользователи
 • Постов

  21
 • Зарегистрирован

 • Посещение

Посетители профиля

566 просмотров профиля

Достижения Леся20

Explorer

Explorer (4/14)

 • First Post
 • Collaborator
 • Conversation Starter
 • Week One Done
 • One Month Later

Последние значки

0

Репутация

 1. Большое спасибо ☺️☺️☺️
 2. Леся20

  ЕДС

  Помогите пожалуйста. Объясните с чего начать делать эту задачу. ЭДС гальванического элемента, состоящего из стандартного водородного и плюмбумового электрода, который погружено в раствор с концентрацией Pb2+ 1 моль/дм3, равна 126 мВ. Чему равен потенциал плюмбумового электрода? Составить схему элемента.
 3. Леся20

  Задача

  ЭДС гальванического элемента, состоящего из стандартного водородного и плюмбумового электрода, который погружено в раствор с концентрацией Pb2+ 1 моль/дм3, равна 126 мВ. Чему равен потенциал плюмбумового электрода? Составить схему элемента.
 4. рассчитать рН и рОН растворов электролитов. ( Сильный электролит RbOH; CM, моль/дм3 - 0,065) (Слабый электролит -HIO3; CM, моль/дм3 - 0,87) Степень диссоциации - 0,017
 5. Леся20

  Задача

  В результате взаимодействия 3,58 г смеси натрий гидроксида и калий гидроксида с хлоридной кислотой образовалось 5,04 г хлоридов. Установите процентный состав начальной смеси.
 6. Определить стехиометрические коэффициенты с помощью метода электронного или электронно-ионного баланса. Указать тип ОВР; вычислить молярные массы эквивалентов окислителя и восстановителя для химической реакция, приведенная KCrO2 + PbO2 + KOH → K2CrO4 + K2PbO2 + H2O
 7. Яку наважку ферум (ІІ) сульфату гептагідрату (FeSO4∙7H2O) треба взяти для визначення в ньому Феруму у вигляді ферум (III) оксиду (норма осаду ≈ 0,2 г)?
 8. скласти ступінчасті та повні рівняння дисоціації для кожної речовини HСlO4 , Ba(OH)2 , K2Cr2O7 , NH4HSO3
 9. Визначити стехіометричні коефіцієнти за допомогою методу електронного або електронно-іонного балансу. Вказати тип ОВР; обчислити молярні маси еквівалентів окисника та відновника для хімічної реакція, яку наведено в табл. KCrO2 + PbO2 + KOH → K2CrO4 + K2PbO2 + H2O
 10. Напишіть реакції отримання соди, якщо в якості початкових речовин будуть використані металевий натрій, хлоридна кислота, мармур та вода.
 11. У результаті взаємодії 3,58 г суміші натрій гідроксиду і калій гідроксиду з хлоридною кислотою утворилось 5,04 г хлоридів. Встановіть відсотковий склад початкової суміші.
 12. Скласти рівняння гідролізу солі за ступенями в молекулярному, повному іонному та скороченому іонному вигляді. Розрахувати константу, ступінь гідролізу цієї солі та рН розчину. Pb(NO3)2 0,25 I) 9,55 · 10-4 ; II) 3,0 · 10-8
×
×
 • Создать...
Яндекс.Метрика