Перейти к публикации
Форум химиков на XuMuK.ru

Леся20

Пользователи
 • Публикации

  21
 • Зарегистрирован

 • Посещение

Репутация

0

Посетители профиля

440 просмотров профиля
 1. Леся20

  ЕДС

  Большое спасибо ☺️☺️☺️
 2. Леся20

  ЕДС

  Помогите пожалуйста. Объясните с чего начать делать эту задачу. ЭДС гальванического элемента, состоящего из стандартного водородного и плюмбумового электрода, который погружено в раствор с концентрацией Pb2+ 1 моль/дм3, равна 126 мВ. Чему равен потенциал плюмбумового электрода? Составить схему элемента.
 3. Леся20

  Задача

  ЭДС гальванического элемента, состоящего из стандартного водородного и плюмбумового электрода, который погружено в раствор с концентрацией Pb2+ 1 моль/дм3, равна 126 мВ. Чему равен потенциал плюмбумового электрода? Составить схему элемента.
 4. рассчитать рН и рОН растворов электролитов. ( Сильный электролит RbOH; CM, моль/дм3 - 0,065) (Слабый электролит -HIO3; CM, моль/дм3 - 0,87) Степень диссоциации - 0,017
 5. Леся20

  Задача

  Спасибо
 6. Леся20

  Задача

  В результате взаимодействия 3,58 г смеси натрий гидроксида и калий гидроксида с хлоридной кислотой образовалось 5,04 г хлоридов. Установите процентный состав начальной смеси.
 7. Леся20

  Молярная маса

  Хорошо спасибо
 8. Определить стехиометрические коэффициенты с помощью метода электронного или электронно-ионного баланса. Указать тип ОВР; вычислить молярные массы эквивалентов окислителя и восстановителя для химической реакция, приведенная KCrO2 + PbO2 + KOH → K2CrO4 + K2PbO2 + H2O
 9. Яку наважку ферум (ІІ) сульфату гептагідрату (FeSO4∙7H2O) треба взяти для визначення в ньому Феруму у вигляді ферум (III) оксиду (норма осаду ≈ 0,2 г)?
 10. скласти ступінчасті та повні рівняння дисоціації для кожної речовини HСlO4 , Ba(OH)2 , K2Cr2O7 , NH4HSO3
 11. Визначити стехіометричні коефіцієнти за допомогою методу електронного або електронно-іонного балансу. Вказати тип ОВР; обчислити молярні маси еквівалентів окисника та відновника для хімічної реакція, яку наведено в табл. KCrO2 + PbO2 + KOH → K2CrO4 + K2PbO2 + H2O
 12. Напишіть реакції отримання соди, якщо в якості початкових речовин будуть використані металевий натрій, хлоридна кислота, мармур та вода.
 13. У результаті взаємодії 3,58 г суміші натрій гідроксиду і калій гідроксиду з хлоридною кислотою утворилось 5,04 г хлоридів. Встановіть відсотковий склад початкової суміші.
 14. Леся20

  Цепочка реакций

  Скласти рівняння гідролізу солі за ступенями в молекулярному, повному іонному та скороченому іонному вигляді. Розрахувати константу, ступінь гідролізу цієї солі та рН розчину. Pb(NO3)2 0,25 I) 9,55 · 10-4 ; II) 3,0 · 10-8
×
×
 • Создать...
Яндекс.Метрика